Ejendomsværdiskat

ejendomsværdiskat

Vi får ofte spørgsmål i kundeservice om hvad ejendomsværdiskat er, hvordan den beregnes og hvordan den betales. Vi giver dig her et overblik.

Hvorfor er det så vigtigt at medtage ejendomsværdiskatten i ejerudgiften?

Begrebet ejerudgift dækker over alle de faste obligatoriske udgifter, der er forbundet med at eje en bolig. Det er derfor vigtigt, at du husker ejendomsværdiskatten som en post når du sætter din bolig til salg.

Vil du vide mere om hvad ejerudgift er, kan du læse med her.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat er en skat du betaler, når du selv bebor din ejerbolig.
Tidligere (før 2000) kendt som lejeværdibeskatning, hvor man som boligejer blev beskattet af en anslået lejeværdi af boligen.

Kan du fritages for ejendomsværdiskat?

Ja, når du udlejer din bolig kan du fritages for ejendomsværdiskat. Se nedenfor om nedslag i ejendomsværdiskat.

Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten?

Ejendomsværdiskatten beregnes som udgangspunkt på baggrund af den mindste af følgende størrelser:

  • Ejendomsværdi pr. 1. Januar 2001 + 5 %
  • Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002
  • Ejendomsværdien pr. 1. oktober i indkomståret

Du betaler 1 % af ejendomsværdien op til kr. 3.040.000,- (0,8 % hvis du har ejet din bolig siden før 01.07.1998) og 3 % af resten.

Ejendomsværdiskatten har siden 2001 været underlagt et nominelt skattestop, og kan derfor kun stige i tilfælde af, at du bygger så meget om at det kræver en byggetilladelse, eller at du udvider grundarealet på din bolig.

Det virker måske lidt indviklet, men du skal ikke selv foretage dig noget. SKAT sørger for, at finde den værdi din ejendomsværdiskat beregnes på baggrund af. Ejendomsværdiskatten fremgår af din årsopgørelse, som du kan se på www.skat.dk

Du kan se de offentlige vurderinger af din bolig ved opslag på www.boligejer.dk

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Hvis du har købt din bolig senest 01.07.1998 får du et nedslag i ejendomsværdiskatten på 0,2 %. For helårsboliger og visse andre ejendomme, nedsættes ejendomsværdiskatten desuden med 0,4 % af beregningsgrundlaget – dog højst kr. 1.200,- pr. ejendom. Nedslag på 0,4 % gives ikke til ejerlejligheder og fredede ejendomme.

Hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionistalderen, får du endvidere et nedslag på 0,4 % uanset hvornår du har købt din bolig. Det er altså alene alderen som er afgørende, ikke om du er gået på pension eller ej. Pensionistnedslaget udgør max. kr. 6.000,- for et helårshus og kr. 2.000,- for et sommerhus.

Hvis du udlejer din bolig i en periode, skal du kun betale ejendomsværdiskat for den periode du selv bor i boligen. Det gælder også hvis du kun udlejer en del af din bolig, og opgør resultatet af udlejningen efter regnskabsmetoden (du betaler skat af din lejeindtægt fratrukket dine faktiske udgifter).

Du kan også få nedslag hvis ikke du bor i din bolig i en periode i forbindelse med køb og salg.

Eksempel på beregning af ejendomsværdiskat

Bolig købt 1. januar 1997. Ejeren af boligen er ikke pensionist.

  • Ejendomsværdi pr. 1.1.2001 + 5 % : kr. 2.000.000,-
  • Ejendomsværdi pr. 1.1.2002 :  kr. 2.100.000,-
  • Ejendomsværdi pr. 1.10.2011 : kr. 2.200.000,-

Den laveste værdi som anvendes i beregningen, er altså kr. 2.000.000,-

  • 1 % af kr. 2.000.000,- = kr. 20.000,-
  • – Nedslag 0,2 % = kr. 4.000,-
  • – Nedslag 0,4 %, dog max. Kr. 1.200,- = kr. 1.200,-

Ejendomsværdiskattebetaling = kr. 14.800,-

Hvis boligen var købt efter 1.7.1998 ville de to nedslag bortfalde og ejendomsværdiskatten ville være kr. 20.000,-.

Skal du betale ejendomsværdiskat af din bolig i udlandet?

Ja! Ejendomsværdiskatten beregnes på samme måde, som for danske ejendomme. Hvis den udenlandske ejendomsvurdering kan sidestilles med den danske og er godkendt af SKAT, benyttes den som beregningsgrundlag. Ellers fastsættes beregningsgrundlaget på baggrund af den regulerede handelsværdi.

Hvordan betales ejendomsværdiskatten?

Ejendomsværdiskatten opkræves via din personlige skat og fremgår af din årsopgørelse. Du vil derfor ikke modtage et girokort til indbetaling.

Læs mere om ejendomsværdiskatteloven her

Læs mere om ejendomsværdiskat her