Huseftersynsordning

Huseftersynsordning – hvad er det?

Huseftersynsordningen er lavet for at beskytte både køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af bolig.

Huseftersynsordningen er frivillig, men en forudsætning hvis sælger vil slippe for det 10-årige mangelsansvar og hvis køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

For at opfylde kravene til huseftersynsordningen, skal sælger indhente tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring. Sælger skal endvidere tilkendegive overfor køber, at ville betale halvdelen af ejerskifteforsikringen samt fremlægge ALLE ovenstående inden køber afgiver købstilbud.

Kan ordningen benyttes ved salg af alle boligtyper?

Huseftersynsordningen kan benyttes ved salg af rækkehus, villa, villalejlighed og sommerhus.

Sælger vil oftest fravælge ordningen ved salg af ejerlejlighed, idet bygningsgennemgangen her omfatter både selve lejligheden og ejerforeningens fællesarealer – og derfor vil blive ret omkostningsfyldt at udarbejde.

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en byggeteknisk gennemgang af boligens synlige skader. Tilstandsrapporten indeholder en beskrivelse af skaderne og en vurdering af disses betydning på en karakterskala fra IB til UN.

Hvem udarbejder tilstandsrapport?

En tilstandsrapport laves af en byggesagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Hvor længe er en tilstandsrapport gyldig?

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder.

Hvad betyder IB, K0, K1, K2, K3 og UN i tilstandsrapporten?

IB: Ingen bemærkninger
Byggesagkyndig har ikke kunnet finde ting ved boligen, der giver anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten.
K0: Kosmetiske skader
Her er tale om mangler af praktisk eller kosmetisk karakter.
K1: Mindre alvorlige skader
Her er tale om skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelens funktion. Det er skader der har bedst af, at blive håndteret/rettet på et tidspunkt, men som ikke er på et kritisk niveau.
K2: Alvorlige skader
Her er tale om skader der gør at bygningsdelens funktion vil svigte på et tidspunkt. Det anbefales at få udbedret en K2’er relativt hurtigt.
K3: Kritiske skader
En K3-anmærkning bør bringes i orden snarest, da der er tale om et forhold som kan medføre svigt i bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid. En sådan skade kan også risikere at medvirke til skader på andre bygningsdele.
UN: Undersøges nærmere
Dækker forhold hvor byggesagkyndige ikke kan fastlægge konsekvensen under gennemgang af boligen. Man skal altid følge anmærkningen og få forholdet undersøgt nærmere, da det kan være en alvorlig skade.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er en undersøgelse af boligens elektriske installationer. I gennemgangen vurderes funktionsdygtighed og opfyldelse af lovkrav.
Der benyttes et karaktersystem som ligner det fra tilstandsrapporten, hvor betegnelserne også er IB, K0, K1, K2, K3 og UN.

Hvem udarbejder?

Elinstallationsrapporten skal udarbejdes af en autoriseret elinstallatør eller en byggesagkyndig, der er certificeret til dette.

Hvor længe er en elinstallationsrapport gyldig?

Den er som udgangspunkt gyldig i et år fra udarbejdelse

Hvad betyder IB, K0, K1, K2, K3 og UN i elinstallationsrapporten?

K0: Praktisk eller kosmetisk skade.
K1: Ulovligt forhold, som dog ikke er farligt eller påvirker funktionsdygtigheden.
K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade, brand og mangelfuld funktionsdygtighed i mindre eller afgrænset del af installationen.
K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade, brand og/eller mangelfuld funktionsdygtighed i væsentlig del af installationen.
UN: Bør undersøges nærmere.
IB: Ingen bemærkninger.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring kan sikre køber mod skjulte fejl og mangler ved boligen, som var tilstede på overtagelsestidspunktet – og som ikke fremgår af tilstandsrapport eller elinstallationsrapport.

Sælger indhenter tilbud på ejerskifteforsikring på baggrund af udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Ofte kan køber vælge imellem en ejerskifteforsikring med standarddækning eller en udvidet dækning, men sælger er kun forpligtet iflg. huseftersynsordningen til at betale halvdelen af præmien på en ejerskifteforsikring med standarddækning.

Standarddækning

Forsikringen dækker udbedring af skader som var til stede på ejendommen på overtagelsestidspunktet, men som ikke er nævnt i hverken tilstandsrapport eller elinstallationsrapport.

Forsikringen dækker også forøgede udgifter, hvis udbedring af skader medføre merudgift i forbindelse med opgradering til nutidens bygningskrav.

Tjek altid de individuelle vilkår i forsikringstilbuddet for at være sikker på, hvordan din forsikring dækker.

Udvidet dækning

Ud over standarddækningen, dækker den udvidede ejerskifteforsikring typisk ulovlig udført indretning som manglende vådrumssikring, forhold ved grunden som skader boligen, skader på kloak og stikledninger og skimmelafrensning af indbo.

Tjek altid de individuelle vilkår i forsikringstilbuddet for at være sikker på, hvordan din forsikring dækker.

Du kan også læse mere i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. her.
Du kan også læse mere i lov om energimærkning af bygninger her.
Du kan også læse mere i lov om fremme af energibesparelser i bygninger her.
Du kan også læse mere i lov om huseftersynsordningen her.
Du kan også læse mere i lov om elinstallationsrapport som del af huseftersynsordningen her.

Vil du høre mere eller indhente et uforpligtende tilbud på boligrapporter, kan du kontakte produktansvarlige hos Boliga, Daniel Perell på tlf. 77 34 07 57. Du kan også udfylde kontaktformularen på denne side.

Relaterede blogindlæg

Boligrapporter – hvad er det og hvilke regler gælder?
Energimærke