Tjekliste, når du skal sælge din bolig selv: Boligrapporter

Når du sælger din bolig selv, kan du benytte denne tjekliste, så du er godt forberedt, når du udarbejder din annonce og når du har solgt din bolig. Dette er femte indlæg i en serie.

Du kan læse de foregående fire indlæg her:

Tjekliste, når du skal sælge din bolig selv: Pris og økonomi

Tjekliste, når du skal sælge din bolig selv: Billeder og plantegning

Tjekliste, når du skal sælge din bolig selv: Beskrivelse 

Tjekliste, når du skal sælge din bolig selv: Boligadvokat

Boligrapporter

Når du skal sælge din ejerbolig, skal du som oftest bruge energimærke, tilstandsrapport og el-installationsrapport. Med disse tre rapporter og et tilbud om ejerskifteforsikring til køber i hånden, kan du som sælger af villa, rækkehus, villalejlighed og fritidshus/sommerhus frigøre dig fra det 10-årige mangelsansvar du ellers har.

Tilstandsrapporten viser hvilke fejl og mangler, der er i boligen og alvorligheden af dem. Hertil benyttes en skala, der går fra IB (ingen bemærkninger) over K0-K3 (kosmetiske fejl-kritiske skader) og UN (undersøges nærmere). En tilstandsrapport udarbejdes af en byggesagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tilstandsrapportens gyldighed er som udgangspunkt 6 måneder. Læs mere i dette blogindlæg.

El-installationsrapporten minder meget om tilstandsrapporten, idet det er en undersøgelse af boligens elektriske installationer og en vurdering af funktionsdygtighed og lovlighed. El-installationsrapportens skala minder meget om tilstandsrapportens og går fra IB (ingen bemærkninger) over K0-K3 (praktisk eller kosmetisk skade-ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade, brand og/eller mangelfuld funktionsdygtighed i væsentlig del af installationen) og UN (undersøges nærmere). En el-installationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør eller en byggesagkyndig, der er certificeret til dette. El-installationsrapportens gyldighed er som udgangspunkt ét år. Læs mere i dette blogindlæg.

Energimærket er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. Rapporten indeholder en vurdering af en boligs energiudgifter til fx olie, vand, varme, el osv. og besparelsesforslag, der viser hvilke energimæssige forbedringer, det kan betale sig at udføre. Energimærkets skala går fra A-G, hvor A er det mest energieffektive og G er det mindst energieffektive. Energimærkning udarbejdes af en byggesagkyndig, der er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Energimærkets gyldighed er som udgangspunkt 10 år. Læs mere i dette blogindlæg.

Når du sælger andelsbolig, er der i nogle foreninger krav om el-eftersyn og VVS-eftersyn. En andelsboligforening har ofte aftaler med faste elinstallatører og VVS’ere, der kan udarbejde disse rapporter.Det vil altså ofte være en god idé at kontakte bestyrelsen før du sætter din bolig til salg, så de kan hjælpe dig med at få kontakt til elinstallatør og VVS’er.

Vi tilbyder en samlet pris på kr. 8.995,- for energimærke, tilstandsrapport og el-installationsrapport på tilstandsrapport.dk.

Relaterede blogindlæg

Boligrapporter – hvad er det og hvilke regler gælder?

Huseftersynsordning

Energimærke